Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Idit Perelmuter

Dziekan i Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Idit Perelmuter

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Educational Situations of Bilingual Students with Learning Disabilities at School Hand in Hand. The Cuse Study.

Promotor:

prof. UAM dr hab. Danuta Kopeć (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci

prof dr hab. Ewa Ogrodzka -Mazur (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. UP dr hab. Łukasz Albański (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Obrona odbędzie się dn. 13.11.2023 roku o godz.11.00, sala 508
Wydział Studiów Edukacyjnych,
ul. Szamarzewskiego 89, Poznań

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Uniwersyteckiej.