Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Daphne Cohen Brenner

Dziekan i Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Daphne Cohen Brenner

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Physics Teachers Learning Communities – From the Perspective of Teachers

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Dylak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci

Prof. Beata Przyborowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Prof. Henryk Mizerek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Obrona odbędzie się dn. 06.11.2023 roku o godz.11.00, sala 210        
Wydział Studiów Edukacyjnych,
ul. Szamarzewskiego 89, Poznań

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Uniwersyteckiej.