Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Damian Myśliński

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej


Dziekan i Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Damiana Myślińskiego

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Muzykoterapia w procesie wspierania rozwoju poznawczego i sensomotorycznego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Promotor: Prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci: prof. dr hab. Urszula Jolanta Szuścik (Uniwersytet Śląski w Katowicach),

dr hab. Krzysztof Stachyra  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. Marzenna Magda-Adamowicz (Uniwersytet Zielonogórski)

Obrona odbędzie się dn. 20.01.2023 roku o godz. 10.30, sala 508        

Wydział Studiów Edukacyjnych,

ul. Szamarzewsiego 89, Poznań

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece UAM.