Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Anna Wojewoda

Dziekan i Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Anny Wojewody

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wystawa pokaże nie jedno zastosowanie zabawek – Wystawa gier i zabawek dziecięcych na Dynasach w Warszawie w 1902 roku

Promotor: prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci dr hab. Renata Bednarz-Grzybek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. UKW dr hab. Monika Nawrot-Borowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Obrona odbędzie się dn. 25.09.2023 roku o godz. 13.30, sala 508        

Wydział Studiów Edukacyjnych,

ul. Szamarzewskiego 89, Poznań

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Uniwersyteckiej.