Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Aleksandra Karoń

Dziekan i Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Aleksandry Karoń


Tytuł rozprawy doktorskiej:
Profilaktyka lęku przed matematyką. Eksperyment pedagogiczny

Promotor: prof. UAM dr hab. Marek Budajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Recenzenci:
Prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
dr. hab. Agnieszka Bojarska-Sokołowska (Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
prof. UWr dr hab. Wiktor Żłobicki (Uniwersytet Wrocławski)

Obrona odbędzie się dn. 22.04.2024 roku o godz. 12.00, sala 508
Wydział Studiów Edukacyjnych,
ul. Szamarzewskiego 89, Poznań
Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz na BIP UAM.