Data publikacji w serwisie:

Prorektor UAM prof. Zbyszko Melosik doktorem honoris causa ChAT

1 grudnia w auli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie tytuł doktora honoris causa tej uczelni otrzymał prof. Zbyszko Melosik, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Senat ChAT przyznał tytuł jednogłośnie, na wniosek pani dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Renaty Nowakowskiej-Siuty, po pozytywnej opinii Rady Dyscypliny pedagogika oraz władz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w uznaniu dla osiągnięć naukowych prof. Z. Melosika w dziedzinie nauk społecznych w Polsce i za granicą oraz jego wyjątkowych dyspozycji akademickich, pasji i pracy twórczej na rzecz dialogu międzydyscyplinarnego i międzykulturowego. Recenzentami w postępowaniu o nadanie tytułu byli: prof. Stefan M. Kwiatkowski oraz prof. Jerzy Nikitorowicz. Promotorką – prof. Renata Nowakowska-Siuta.

W swojej laudacji prof. R. Nowakowska-Siuta mówiła: "Dziś w świecie rozproszonych prawd i pomieszanych znaczeń, w świecie nieustannego niezrozumienia, że fakty to nie to samo co wartościujące sądy o nich, Profesor Zbyszko Melosik, bez zbędnego mentorskiego tonu, ukazuje nam, że nauka nie może być przestrzenią propagowania określonych idei albo zwalczania innych, miejscem polemiki z politycznymi lub społeczno-politycznymi partiami czy ideałami tych partii, że nie powinna również nikogo wykluczać z debaty, pod warunkiem przestrzegania wspólnej zasady racjonalnej argumentacji".

Prof. Zbyszko Melosik wygłosił wykład, w którym powiedział m.in.: "Wielkość i piękno nauk humanistycznych, w przeciwieństwie do wielkości i piękna nauk ścisłych, nie polega na jednoznaczności i precyzji ustaleń, lecz na twórczym nie-porządku. A każdy fragment badanej rzeczywistości jest jak tekst, który może być odczytany na bardzo wiele sposobów. I zwykle nie można zdefiniować kryteriów lepszego, bardziej autentycznego czy tym bardziej ostatecznego od-czytania. Piękno wielorakich interpretacji. Piękno i władza pisania…".

Oryginalnym źródłem notatki i zdjęć jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna