Data publikacji w serwisie:

Promocje doktorskie Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

28 kwietnia 2023 roku o godzinie 11.30 w Auli Lubrańskiego Collegium Minus rozpoczęły się uroczyste promocje doktorskie Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

Uroczystość poprowadzili: Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Zbyszko Melosik wraz z prodziekanami Wydziału Studiów Edukacyjnych: prof. dr hab. Magdaleną Piorunek, prof. dr hab. Agnieszka Gromkowską-Melosik, prof. UAM dr hab. Kingą Kuszak i prof. UAM dr hab. Waldemarem Segietem.

Po uroczystym wprowadzeniu habilitantów, doktorantów, promotorów oraz prowadzących uroczystość odśpiewano i wysłuchano Gaude Mater Polonia. Następnie po powitaniu przez Panią Dziekan prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską i Pana Prorektora prof. dr hab. Zbyszko Melosika wszystkich zgormadzonych zostały odczytane nazwiska wszystkich obecnych habilitantów, którzy następnie złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali z rąk Dziekan Agnieszki Cybal-Michalskiej i Prorektora Zbyszko Melosika dyplomy.

Następnie zabrała głos Dziekan Agnieszka Cybal-Michalska która odczytała tekst przysięgi doktorskiej w języku łacińskim i doktorki i doktorzy ślubowali m. in. iż badania naukowe w swoich dyscyplinach ochoczo i gorliwie będą uprawiać i rozwijać nie z chęci marnego zysku czy dla osiągnięcia próżnej sławy, lecz po to, by tym bardziej krzewiła się prawda i jaśniej błyszczało jej światło, od którego zależy dobro rodzaju ludzkiego. W dalszej części uroczystości doktorzy otrzymali dyplomy oraz gratulacje z rąk Prorektora, Dziekan oraz swoich Promotorów.

W imieniu nowo wypromowanych zabrała głos prof. UAM dr hab. Agnieszka Barczykowska, która wyraziła wdzięczność Akademii, Promotorom i Opiekunom Naukowym oraz Bliskim za okazane wsparcie i stworzenie przestrzeni umożliwiającej rozwój naukowy.

Artystycznym ukoronowaniem uroczystości był minikoncert w wykonaniu prof. UAM dr hab. Roberta Adamczaka oraz mgr Adama Michalaka – z Zakładu Edukacji Muzycznej, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, którzy wykonali m.in. utwory skomponowane przez Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszkę i Giacomo Pucciniego. Po słowach wieńczących uroczystość odśpiewano wspólnie Gaudeamus.

Serdecznie gratulujemy wszystkim habilitantkom i habilitantom, doktorkom i doktorom, promotorkom i promotorom i życzymy wielu sukcesów na niwie zawodowej, satysfakcji z działalności naukowej i dobra w życiu osobistym. Szczegóły nt. promocji są dostępne: https://amu.edu.pl/nauka/badania/promocje-doktorskie