Data publikacji w serwisie:

Prof. dr hab. Jerzy Modrzewski - kondolencje

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,

że w dniu 9 marca 2023 roku zmarł

Profesor Jerzy Modrzewski

Profesor Wydziału Studiów Edukacyjnych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Wybitny naukowiec, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń pedagogów,

wnikliwy badacz pedagogiki społecznej i socjologii wychowania,

wieloletni zasłużony pracownik

Wydziału Studiów Edukacyjnych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Z chwilą śmierci Pana Profesora
polska pedagogika i nauki o edukacji
poniosły wielką stratę.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają

Dziekan i Społeczność Wydziału Studiów Edukacyjnych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uroczystości pogrzebowe Pana Profesora Jerzego Modrzewskiego odbędą się w czwartek 16 marca 2023 roku  o godz. 10:00
na Cmentarzu Parafialnym Parafii pw. Imienia Maryi (Smochowice), ul. Braniewska 22-30/Lubowska w Poznaniu