Profesor Jerzy Kujawiński

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,Prof. Kujawiński

że 18 listopada 2022 r. zmarł

Profesor Jerzy Kujawiński

(1928-2022)

Profesor Wydziału Studiów Edukacyjnych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Wybitny naukowiec, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń pedagogów,

wnikliwy badacz edukacji wczesnoszkolnej i dydaktyki ogólnej,

wieloletni zasłużony pracownik

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Z chwilą śmierci Pana Profesorapolska pedagogika i nauki o edukacjiponiosły wielką stratę.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają

Dziekan i Społeczność Wydziału Studiów Edukacyjnych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 24 listopada 2022 r.

Mszą Świętą o godzinie 13.30 w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Poznaniu

a o godz. 14.15 odbędzie się pogrzeb na

cmentarzu parafialnym parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana (Nowina)