Data publikacji w serwisie:

Prof. nadzw. dr hab. Janusz Morbitzer

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 12 maja 2022 r. zmarł Prof. nadzw. dr hab. Janusz Morbitzer, Profesor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wybitny naukowiec, dydaktyk i wychowawca wielu pokoleń pedagogów, bardzo ceniony animator ruchu rozwoju naukowego młodych pracowników akademickich, absolwent z wyróżnieniem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, doktoryzował się i habilitował na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, specjalność: pedagogika medialna). W latach 1974-75 był członkiem kadry narodowej juniorów w sekcji kolarskiej przygotowywanej do Mistrzostw Świata. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2011) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013). Z chwilą śmierci Pana Profesora polska pedagogika poniosła wielką stratę.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składa w imieniu społeczności uczonych i studentów Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Przewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.