Data publikacji w serwisie:

Prof. Ignacy Kuźniak - Kondolencje

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,

że dnia 3 maja 2023 roku zmarł

Prof. UAM dr hab. Ignacy Kuźniak

Profesor Wydziału Studiów Edukacyjnych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń pedagogów,

prodziekan na WSE UAM w latach 1999-2005

wieloletni zasłużony pracownik

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rodzinie i Bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składa

w imieniu społeczności uczonych i studentów

Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 12 maja 2023 r. o godz. 12:00

w kaplicy na cmentarzu Nowina w Poznaniu (ul. Nowina 1)