Data publikacji w serwisie:

Prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka - kondolencje

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,

że 22 lutego 2023 r. zmarła

Pani prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka

(1946-2023)

Wybitna naukowczyni, nauczycielka i wychowawczyni wielu pokoleń pedagogów, pedagożka specjalizująca się w badaniach dotyczących zagadnień marginalizacyjnych, patologii społecznej i resocjalizacji, konsekwencji przemian społeczno-ekonomicznych, zagrożonych szans edukacyjnych dziecka wiejskiego, wnikliwa badaczka i nauczycielka akademicka, związana w swojej drodze zawodowej z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetem Warszawskim.  

Z chwilą śmierci Pani Profesor
polska pedagogika i nauki o edukacji
poniosły wielką stratę.

Rodzinie i Bliskim Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia składają

Dziekan i Społeczność Wydziału Studiów Edukacyjnych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu