Data publikacji w serwisie:

PROF. AGNIESZKA CYBAL-MICHALSKA wyróżniona medalem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego uchwałą z dnia 4 września b.r. nadał Pani Dziekan Prof. dr hab. Agnieszce Cybal-Michalskiej Medal Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz rozwijania nauk pedagogicznych oraz popularyzacji ich osiągnieć.

Przewodniczący PTP prof. Piotr Kostyło wręczył Pani Profesor również publikację współczesnego mediewisty Prof. Witolda Brzezińskiego pt.: „Życie szlachcianki w późnośredniowiecznej Wielkopolskce”, która otrzymała w 2021 roku nagrodę w V konkursie o Nagrodę PTPN za najlepszą publikację o Wielkopolsce. Uroczystość nadania Medalu Pani Profesor Agnieszce Cybal-Michalskiej odbyła się podczas Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w dniu 21 września b.r. na WSE UAM.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.