Data wydarzenia: -

Praca ze studentami z niepełnosprawnością słuchu

„Praca ze studentami z niepełnosprawnością słuchu", które odbędą się w dniach 20 i 27.09 w godzinach 9:00-11:30

stacjonarnie w Poznaniu.

Warsztaty skierowane są do pracowników dydaktycznych UAM i są ostatnimi realizowanymi w ramach projektu.

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza pracowników dydaktycznych UAM do udziału w cyklu stacjonarnych szkoleń z zakresu pracy ze studentami z niepełnosprawnością słuchu.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie? * wykładowców i wszystkich pracowników dydaktycznych * doktorantów prowadzących zajęcia ze studentami * pracowników technicznych pracujących ze studentami w laboratoriach  Cel szkolenia Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze prowadzenia zajęć, w których uczestniczą studenci z problemami słuchu. To przede wszystkim dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami pomocnymi w pracy dydaktycznej ze studentami niesłyszącymi i niedosłyszącymi.

Celem jest także podniesienie świadomości w zakresie problemów, z którymi spotykają się studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie studiowania oraz wprowadzenie podstaw Polskiego Języka Migowego w celu ułatwienia komunikacji ze studentami G/głuchymi.

Będziemy rozmawiać m. in. o: · faktach i stereotypach związanych z Głuchymi i niedosłyszącymi  · problemach  z jakimi borykają się studenci niesłyszący i niedosłyszący w kontekście nauki tradycyjnej i zdalnej   · wykorzystaniu technologii w pracy z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi   · zasadach prowadzenia zajęć dla osób z niepełnosprawnością słuchu    · specyfice zajęć online dla studentów z niepełnosprawnością słuchu   · specyfice zajęć bezpośrednich ze studentami niesłyszącymi i słabosłyszącymi    Forma szkolenia Szkolenie ma charakter warsztatowo-wykładowy, będzie dostarczać nie tylko niezbędną wiedzę, ale również czerpać z doświadczeń pracowników dydaktycznych uczelni. Każde ze szkoleń składa się z dwóch 3 godzinnych spotkań oraz 2 godzin pracy w formie e-learningu. Grupy liczą 15 osób. Spotkania odbywają się stacjonarnie w Poznaniu z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych.  Terminy szkoleń  V grupa: 20.09.2022 w godz. 9:00-11:30 oraz 27.09.2022 w godz. 9:00-11:30

Ilość miejsc w grupach ograniczona do 15 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący Prowadzącymi szkolenia są: mgr Anna Nabiałek - starszy wykładowca, Studium Językowe UAM mgr Joanna Nehring - wykładowca, Studium Językowe UAM mgr Marta Rudnicka - starszy wykładowca, Studium Językowe UAM

Warsztaty realizowane są w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A095/19 „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku” z funduszy europejskich POWER.

Zgłoszenia: https://forms.office.com/r/abwm7Aa5Fj

W przypadku pytań prosimy o kontakt z: Dominika Hoft Młodsza specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami dominika.hoft@amu.edu.pl tel. 61 829 1210