Data publikacji w serwisie:

Pedagogika Specjalna WSE – UAM kolejny raz najlepszą w Polsce!

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2021 – będący integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 potwierdza, że PEDAGOGIKA SPECJALNA prowadzona na WYDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU zajmuje pierwsze miejsce!

Wydział Studiów Edukacyjnych z prowadzonym najlepiej w całej Polsce Kierunkiem dowodzi wysokiej rangi kształcenia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Wypada najlepiej w klasyfikacji Kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA prowadzonego w polskich uczelniach akademickich. WSE w największym stopniu spełnia kryteria i nowe zasady wyliczania wskaźników, tworzące podstawę metodologii Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2021. Wyróżnia Nas prestiż (ocena przez kadrę akademicką), absolwenci na rynku pracy (ekonomiczne losy absolwentów), potencjał akademicki (wskaźnik kategorii naukowej), potencjał dydaktyczny (akredytacje, jakość przyjętych na studia), potencjał naukowy (publikacje, cytowalność, FWCI, FWVI, TOP 10), umiędzynarodowienie (publikacje we współpracy zagranicznej, studenci zagraniczni).

Życzmy sobie kolejnych sukcesów!

Zamieszczone zdjęcia i grafiki pochodzą za strony: http://perspektywy.pl