Data publikacji w serwisie:

Pedagogika na WSE – UAM najlepszym kierunkiem w Polsce!

Podobnie jak w ubiegłych latach, WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU dowodzi najwyższego poziomu kształcenia wśród polskich uczelni akademickich! W świetle Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2023 – będącego integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 - PEDAGOGIKA na WSE UAM jest najlepiej prowadzonym kierunkiem w Polsce.

Bardzo wysoko oceniony został także w tym rankingu kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA, prowadzony na WYDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU.

Warto przypomnieć, że Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od wielu lat znajduje się w ścisłej czołówce uczelni, zapewniających kształcenie na kierunkach pedagogicznych na najwyższym poziomie. W roku 2022 kierunek Pedagogika, realizowany na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, zajął w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2022 pierwsze miejsce! W roku 2021 na pierwszym miejscu Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2021 znalazła się Pedagogika Specjalna, prowadzona na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.

Wydział Studiów Edukacyjnych w największym stopniu spełnia kryteria i zasady wyliczania wskaźników, tworzące podstawę metodologii Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2023 i rankingów lat wcześniejszych. Wyróżnia Nas prestiż (ocena przez kadrę akademicką), absolwenci na rynku pracy (ekonomiczne losy absolwentów), potencjał akademicki (wskaźnik kategorii naukowej), potencjał dydaktyczny (akredytacje, jakość przyjętych na studia), potencjał naukowy (publikacje, cytowalność, FWCI, FWVI, TOP 10), umiędzynarodowienie (publikacje we współpracy zagranicznej, studenci zagraniczni).

Studia na WSE UAM to wybór najlepszy z możliwych!