Data publikacji w serwisie:

Pedagogika na WSE – UAM najlepszym kierunkiem w Polsce!

Po raz kolejny WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU dowodzi najwyższego poziomu kształcenia wśród polskich uczelni akademickich! W świetle Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2022 – będącego integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022 - PEDAGOGIKA na WSE UAM jest najlepiej prowadzonym kierunkiem w Polsce.

Tak samo wysoko oceniony został kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA prowadzona na WYDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2021.

Wydział Studiów Edukacyjnych w największym stopniu spełnia kryteria i zasady wyliczania wskaźników, tworzące podstawę metodologii Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2022 i Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2021. Wyróżnia Nas prestiż (ocena przez kadrę akademicką), absolwenci na rynku pracy (ekonomiczne losy absolwentów), potencjał akademicki (wskaźnik kategorii naukowej), potencjał dydaktyczny (akredytacje, jakość przyjętych na studia), potencjał naukowy (publikacje, cytowalność, FWCI, FWVI, TOP 10), umiędzynarodowienie (publikacje we współpracy zagranicznej, studenci zagraniczni).

Studia na WSE UAM to wybór najlepszy z możliwych!