Data publikacji w serwisie:

Pan Robert Stępień

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że zmarł Pan Robert Stępień, pracownik Kampusu „Ogrody”.

Pan Robert Stępień pozostanie w naszej pamięci jako osoba łącząca trudną i często żmudną pracę z radością bycia z innymi.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składa w imieniu społeczności uczonych i studentów Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.