Data publikacji w serwisie:

Medal Unii Lubelskiej dla Dziekan WSE Profesor Agnieszki Cybal-Michalskiej

Uprzejmie informujemy, że Dziekan WSE UAM i Przewodnicząca KNP PAN Profesor Agnieszka Cybal-Michalska w ramach obrad IX Polsko-Ukraińskiego/Ukraińsko-Polskiego Forum Naukowego "Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii" w Lublinie otrzymała Medal Unii Lubelskiej w uznaniu za wieloletnią działalność dydaktyczno-badawczą oraz aktywną współpracę z lubelskim środowiskiem naukowym z podziękowaniem za cenny wkład w umacnianie relacji polsko-ukraińskich w atmosferze szacunku i otwartości a także międzynarodową promocję Miasta Lublin.