Data publikacji w serwisie:

Laureaci Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU”

Kapituła Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2023 r. ustaliła listę Laureatów Nagrody w roku akademickim 2022/2023 wśród studentów i doktorantów UAM.

Fundatorem Nagrody jest Santander Universidades. Nagroda „SPOŁECZNIKA ROKU” przyznana została za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej oraz aktywną działalność na rzecz środowiska akademickiego w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Szczególnie gratulujemy studentkom i doktorantkom z Wydziału Studiów Edukacyjnych: Oliwii Borkowskiej studentce pedagogiki specjalnej, Urszuli Kowalewskiej studentce pedagogiki oraz doktorantkom: Magdalenie Biela-Cywka i Marlenie Kaźmierskiej.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 13 lipca 2023 r. o godz. 11.00 w Sali Senatu UAM.

Zobacz listę laureatów

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy.