Data publikacji w serwisie:

Informacja o ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uprzejmie informuję, że dzięki staraniom KRD wydłużono termin ostatecznego zakończenia przewodów doktorskich wszczętych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. O stopniach naukowych i tytule naukowym
do dnia  31 grudnia 2023 roku.  Umorzenie albo zamknięcie postępowania wszczętego na podstawie przepisów dotychczasowych nastąpi jedynie w odniesieniu do postępowań, które we wskazanych terminach będą niezakończone w pierwszej instancji. Szczegółowy zapis można znaleźć pod linkiem https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-maju-2022-r,53213?fbclid=IwAR2j3Ahxkj8Q6LzPF5AUzNRJu1aC1FA-_V8dmjV74zm5Inkx4bNBqtozSWg
prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

Prodziekan 
Kierownik Zakładu Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi