Data publikacji w serwisie:

III Międzynarodowe Spotkanie Szkoleniowe (MSS) projektu Polish PIE (Polish Innovation in Education)

W dniach 10-13.11.2023 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się III Międzynarodowe Spotkanie Szkoleniowe (III MSS) projektu „Innowacje pedagogiczne w edukacji polonijnej. Wspieranie kompetencji nauczycieli w środowisku dwu i wielojęzycznym” (Polish PIE: Pedagogical Innovation in Education) dofinansowanego przez Unię Europejską. Projekt realizowany jest od listopada 2022 roku do listopada 2024 roku, we współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska – koordynator) z instytucjami: Associació Cultural Escuela Polaca (Hiszpania), Polski Skolinn i Reykjavik (Islandia), Polonyalılar Kültür ve Eğitim Derneği (Turcja) i Consiglio dell'Istruzione in lingua Polacca in Italia (Włochy).

Gospodarzem spotkania była Pracownia Badań nad Procesem Uczenia się Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie III MSS goście zagraniczni odwiedzili Wydział Biologii, po którym oprowadziła nas Prof. UAM dr hab. Eliza Rybska, a prezentację obszernych i zróżnicowanych zbiorów przyrodniczych zaprezentował nam dr hab. Szymon Konwerski. Następnie w Centrum Neuronauki Poznawczej Prof. UAM dr hab. Michał Klichowski, dr Agnieszka Rościszewska i dr Tomasz Przybyła zaprezentowali w teorii i praktyce aktualnie prowadzone badania naukowe przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Dzień zakończony został wyprawą krajoznawczą w Rezerwacie Przyrody „Meteoryt Morasko”. Trasę i aktywności w pięknych okolicznościach jesiennej przyrody przygotowała i przeprowadziła mgr inż. Anna Klichowska. Dzień zakończył się uroczystą kolacją integracyjną. Kolejnego dnia z uwagi na obchody Święta Niepodległości członkowie projektu uczestniczyli w Dniach Świętomarcińskich w centrum Poznania, a szlakiem Traktu Królewsko-Cesarskiego po Poznaniu oprowadził nas dr Mateusz Marciniak. Wieczorem członkowie projektu powrócili na chwilę do lat młodości oglądając spektakl „Kanapka z Człowiekiem” w Teatrze Nowym w Poznaniu.

Kolejnego dnia szkoleniowego goście odbyli spotkanie z przyrodą w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Z technologicznymi rozwiązaniami i przyrodniczymi szlakami zapoznała wszystkich mgr inż. Anna Klichowska. Następnie na Wydziale Studiów Edukacyjnych, odbyło się szkolenie pt. „Efektywna komunikacja w środowiskach dwu i wielojęzycznych” przeprowadzone przez dr Michalinę Kasprzak. Na koniec dnia odbyło się spotkanie koordynatorów projektu Polish PIE z wszystkich krajów partnerskich.

W ramach III MSS w Poznaniu, 13 listopada 2023 roku odbyła się również Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Edukacja – Natura – Technologia: Innowacje pedagogiczne w kształtowaniu kompetencji współczesnego nauczyciela” pod patronatem Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu – Prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej. Pani Dziekan uroczyście otworzyła konferencję. Zgromadzonych gości przywitała i wprowadziła w tematykę konferencji koordynatorka główna projektu – dr Michalina Kasprzak. Wykład inaugurujący pt. „Edukacja wielokulturowa: Teoria i praktyka społeczna” wygłosiła Pani Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu – Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik. Wykłady plenarne wygłosili: Prof. UAM dr hab. Justyna Gulczyńska (WSE UAM w Poznaniu): „Edukacja polonijna i polska za granicą w perspektywie historycznej i współczesnej – zarys problematyki”, Prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska i dr Joanna Sikorska (WSE UAM w Poznaniu): „Edukacja dzieci z pokolenia Alfa – wyzwania rzeczywistego i cyfrowego świata” i Prof. UAM dr hab. Eliza Rybska (Wydział Biologii UAM w Poznaniu): „Obserwować, by czuć, a nie obrachowywać”. Ponadto, w kolejnych sesjach plenarnych uczestnicy mieli możliwość wysłuchania referatów naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Biologii i Wydział Studiów Edukacyjnych) i praktyków – nauczycieli ze szkół polonijnych z Włoch, Turcji, Islandii i Hiszpanii. Obrady naukowe zakończyły się szkoleniem „Natura w Muzyce”, które przeprowadziła dr Katarzyna Forecka-Waśko (szczegółowy program konferencji w załączeniu). W muzycznym nastroju oficjalnie zakończyło się kolejne spotkanie projektowe Polish PIE. Składamy serdeczne podziękowania Pani Dziekan WSE UAM w Poznaniu – Prof. dr hab. Agnieszce Cybal-Michalskiej za organizacyjne i merytoryczne wsparcie.

W załączeniu krótka fotorelacja z wydarzeń odbywających się w ramach III MSS w Poznaniu, Polska. Zapraszamy do śledzenia działań projektowych na naszej stronie internetowej: https://polishpie.amu.edu.pl/, facebooku: https://www.facebook.com/PolishPIE.UAM/ i Instagramie: https://www.instagram.com/polish.pie/