Data publikacji w serwisie:

III edycja Dwuwojewódzkiego Konkursu Matematycznego „PROBLEMATA”

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy III edycję Konkursu „PROBLEMATA”.

Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Pracownia Badań nad Procesem Uczenia się Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Katedra Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wydarzenie objęte jest patronatem Pani Prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Joanny Wójcik oraz Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. dr hab. Agnieszki Cybal - Michalskiej

Treści zadań, regulamin oraz zaproszenie pojawiły się już na stronach www konkursu (http://www.pss.poznan.pl/wojewodzki-matematyczny-konkurs-problemata; https://matematyka.ujk.edu.pl/?p=2052) a także facebookowej stronie konkursu (https://pl-pl.facebook.com/bezpammat/).

Cieszymy się, że po raz kolejny możemy współtworzyć to wydarzenie popularyzujące kulturę matematyczną.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. UAM dr hab. Hanna Krauze- Sikorska

Prof. UAM dr hab. Michał Klichowski