Data publikacji w serwisie:

Education in Poland and other countries w lubońskiej szkole

Studenci realizujący program AMU PIE w ramach przedmiotu prowadzonego przez prof. D. Hejwosz-Gromkowską Education in Poland and other countries, realizowali w dniu 11.01.2024 r. zajęcia w szkole podstawowej im św. Filipa Neri w Luboniu. Prowadzili lekcje z uczniami o kulturze swojego kraju. Mieli również okazję brać udział w wykładzie, prowadzanym przez dyrektorkę placówki na temat szkolnictwa prywatnego na przykładzie lubońskiej szkoły. Zajęcia były świetna okazją do międzykulturowej interakcji i wzajemnego poznania się.