Data publikacji w serwisie:

DZIEKAN WSE UAM PROF. AGNIESZKA CYBAL-MICHALSKA PONOWNIE WYBRANA NA PRZEWODNICZĄCĄ KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN

W dniu 4 kwietnia 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie wybranych na kadencję 2024 – 2027 Członków Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Na zgromadzeniu ogólnym KNP PAN, zwołanym przez Dziekana Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN dokonano wyboru władz. Obecni na posiedzeniu profesorki i profesorowie, reprezentujący dziedzinę Pedagogika powierzyli w drodze głosowania funkcję Przewodniczącej KNP PAN dotychczasowej przewodniczącej – profesor Agnieszce Cybal-Michalskiej.

W wyniku wyborów do władz KNP PAN na kadencję 2024-2027 Wiceprzewodniczącymi Komitetu zostały: prof. dr hab. Barbara Kromolicka z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Prof. UŁ dr hab. Alina Wróbel z Uniwersytetu Łódzkiego. Wybrano również członków Prezydium: prof. Stefana Kwiatkowskiego, prof. Mirosława Sobeckiego, prof. Zenona Gajdzicę.

Społeczność WSE UAM składa nowo wybranym władzom Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN serdeczne gratulacje. Dziekan WSE profesor Agnieszce Cybal - Michalskiej życzymy satysfakcjonującej kontynuacji działań służących rozwojowi nauk pedagogicznych.