Data publikacji w serwisie:

DZIEKAN PROF. AGNIESZKA CYBAL-MICHALSKA WYRÓŻNIONA MEDALEM NANP UKRAINY

Uprzejmie informujemy, że Dziekan WSE UAM i Przewodnicząca KNP PAN prof. Agnieszka Cybal-Michalska została wyróżniona Medalem Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy im K.D. Uszyńskiego za znaczący wkład w rozwój nauk pedagogicznych i systemu oświaty w Rzeczypospolitej Polskiej i w Ukrainie, za wsparcie działań edukacyjnych dzieci i młodzieży z Ukrainy na terenie Polski w czasie wojny w Ukrainie.
Prezydent Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy prof. Wasyl Kremień wręczając Medal Dziekan WSE UAM i Przewodniczącej KNP PAN oraz Członkini zagranicznej NANP Ukrainy prof. A. Cybal-Michalskiej akcentował aktywną współpracę i zacieśnianie dwustronnych ukraińsko-polskich i polsko-ukraińskich więzi naukowych w dziedzinie nauk pedagogicznych.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!