Data publikacji w serwisie:

Doktorat Honoris Causa Akademii WSB dla prof. zw. dr hab. Agnieszki Gromkowskiej-Melosik

W dniu 30 czerwca 2023 r. w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej miała miejsce wyjątkowa uroczystność - tytuł Doktora Honoris Causa Akademii WSB odebrała prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik – prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych ds. Doktorantów i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkini Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, była przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych, wybitna uczona w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, autorka wielu znakomitych monografii z zakresu socjologii edukacji i studiów kulturowych.

Promotorką w przewodzie o uzyskanie najwyższej godności akademickiej była prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, recenzje natomiast przygotowali: prof. dr hab. Beata Przyborowska oraz prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h. c. multi.
W wydarzeniu tym towrzyszyli prof. zw. dr hab. dr h.c. Agnieszce Gromskowskiej-Melosik licznie zgromadzeni goście z wielu ośrodków akademickich, ale też i społeczność Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy!