Data publikacji w serwisie:

Doktorantka z WSE w Zarządzie Poznańskiego Porozumienia Doktorantów

W dniu 13.02 wyłoniony został nowy skład Zarządu Poznańskiego Porozumienia Doktorantów,  które zrzesza samorządy doktorantów następujących uczelni:
-Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
-Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
-Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
-Politechnika Poznańska
-AWF Poznań - Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
-Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
-Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
-Instytut Dendrologii PAN
-Instytut Fizyki Molekularnej PAN
-Instytut Genetyki Człowieka PAN
-Instytut Genetyki Roślin PAN.
Przewodniczącą została doktorantka z Wydziału Studiów Edukacyjnych - pani mgr Magdalena Biela-Cywka. Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnionej funkcji.
Skład Zarządu Poznańskiego Porozumienia Doktorantów na kadencję  2023-2024
Przewodnicząca – mgr Magdalena Biela-Cywka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Wiceprzewodniczący – mgr Michał Sylwester Barszczewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Sekretarz – mgr Blanka Maria Borowiec (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)