Data publikacji w serwisie:

Czasopismo „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” w bazie ERIH plus

Z przyjemnością informujemy, że wraz z dniem 20 lutego 2023 czasopismo „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” zostało włączone do bazy indeksacyjnej Erih Plus. Tym samym redakcja czasopisma pragnie wyrazić podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w jego współtworzenie za wysiłek i współpracę. Baza Erih Plus jest obok bazy Scopus jedną z dwóch głównych globalnych baz indeksacyjnych dla renomowanych czasopism naukowych.

Serdecznie gratulujemy!

Logo ERIH