Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie do udziału we Flash Talk Session: (Dis)advantaged youth (Poznań, 28.06.2022)

Zapraszam młodych badaczy do udziału we Flash Talk Session, odbywającej się w ramach międzynarodowej konferencji naukowej prezentującej osiągnięcia projektu YOUNG-IN, pt. „(Dis)advantaged youth - studies, contexts, solutions” (Poznań, 28.06.2022, 11.00-19.00)

W dniach 27-28 czerwca 2022 roku Wydział Studiów Edukacyjnych UAM orga-nizuje spotkania projektowe COST Action CA17114, COST Associa-tion: Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth. Prze-widziany jest udział około 50 zagranicznych uczestników akcji w spotkaniu. W ramach spotkania odbywa się także the International Conference on YOUNG-IN findings “(Dis)advantaged youth -studies, contexts, solutions” (Poz-nań, 28.06.2022, 11.00-19.00). Jednym z punktów konferencji jest Flash Talk Session dedykowany dla młodych badaczy i badaczek z UAM, którzy mogą zgło-sić swój czynny udział w tym wydarzeniu. Więcej szczegółów w załączonym piśmie. Zachęcam do udziału w wydarzeniu! dr Mateusz Marciniak Pracownie Pedagogiki Szkolnej WSE UAM

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Call-for-contribution-flash-talk-session-COST-MCM5-28.06.2022.pdf 14.06.2022 Mikołaj Czajkowski
PDF
Pobierz PDF Call-for-contribution-flash-talk-session-COST-MCM5-28.06.2022.pdf(249.3 KB)