Data publikacji w serwisie:

Udział prof. UAM dr hab. Beaty Jachimczak w debacie „Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji. Wdrażanie – bariery – efekt”

Uprzejmie informujemy, że Pani prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak z Wydziału Studiów Edukacyjnych 27 maja 2022 roku wzięła udział w debacie pt.: „Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji. Wdrażanie – bariery – efekt.”.  W rozmowie uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, samorządowcy, dyrektorzy szkół i placówek, rodzice, uczniowie i naukowcy. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Edukacja w zasięgu ręki”.

Spotkanie poprowadziła Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka prasowa i Marcin Piasecki, redaktor dziennika „Rzeczpospolita”.

Głównym przedmiotem debaty były zagadnienia związane z zapewnieniem edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów, rozmawiano o nowych standardach wczesnej pomocy dziecku i rodzinie, sposobie oceny potrzeb oraz konieczności przygotowania środowiska szkolnego do pracy ze zróżnicowanym zespołem. Przedmiotem dyskusji były także kwestie takie jak: bezpłatne narzędzia diagnostyczne, wykorzystywanie nowych technologii w edukacji włączającej, tworzenie planu pomocy dziecku i rodzinie opartego o ocenę funkcjonalną, sposoby oceny efektywnego wsparcia oraz wykorzystywanie zasobów środowiskowych i czynników sprzyjających rozwojowi dziecka.

W ramach wdrażania działań na rzecz edukacji włączającej uruchomione zostały m.in. na WSE UAM kierunki studiów podyplomowych finansowane przez MEiN.