Data publikacji w serwisie:

Sprawozdanie z International Scientific Seminar: „University Tutoring in Europe”

Dnia 21 czerwca 2022r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „University Tutoring in Europe”. Organizatorem przedsięwzięcia była Pracownia Pedagogiki Szkolnej WSE UAM. Komitet Programowy tworzyli: dr Michalina Kasprzak (przewodnicząca), dr Mateusz Marciniak (współprzewodniczący), prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska i prof. UAM dr hab. Renata Wawrzyniak-Beszterda.

W seminarium wzięli udział naukowcy z Uniwersytetu w Jaén (Hiszpania) – Prof. Antonio Pantoja Vallejo oraz Prof. Beatriz Berrios Aguayo, wizytujący WSE w ramach wymiany w programie Erasmus+ (Staff Mobility for Teaching). W ramach seminarium wygłosili prelekcję na temat: „The Helmsman Project. Recommendation System to Support University Tutoring in Europe”. Podczas wydarzenia można było wysłuchać także prelekcji dra Mateusza Marciniaka: „Academic Support and Tutoring as Determinant of International Students Mobility (ISM)” oraz dr Michaliny Kasprzak „Support of Pedagogy Student’s Participation in European Projects”.

Dziękujemy wszystkim gościom za udział w wydarzeniu i interesujące dyskusje.

W imieniu Komitetu Programowego

dr Michalina Kasprzak i dr Mateusz Marciniak