Data publikacji w serwisie:

Społecznicy roku 2022

W dniu 8 lipca 2022 roku w Sali Senatu Collegium Minus Pani Prorektor prof. Joanna Wójcik wręczyła Nagrody Santander „Społecznik Roku”. Konkurs skierowany był do studentów i doktorantów UAM zaangażowanych w działalność społeczną. W drugiej edycji konkursu zostały wyróżnione aż 53 osoby z UAM z czego także z Wydziału Studiów Edukacyjnych Pani mgr Marlena Kazimierska, mgr Jakub Adamczewski, Julia Czaplejewicz oraz Monika Pawłowska.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, szczególnie z Wydziału Studiów Edukacyjnych, którzy oprócz zdobywania wiedzy, podnoszenia swoich kompetencji angażują się w życie prospołeczne i tym samym okazują życzliwość i empatię drugiemu człowiekowi, który niejednokrotnie jest doświadczany przez różne okoliczności życia.

Życzymy wszystkim, aby wkładany wysiłek i trud przyczyniał się do budowania lepszej przyszłości naszej i następnych pokoleń.