Data publikacji w serwisie:

Konferencja naukowa nt. „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w teorii i praktyce”

W dniu 20 czerwca 2022 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa nt. „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w teorii i praktyce” zorganizowana przez Zakład Psychopatologii Dziecka.

Celem konferencji było zaprezentowanie najnowszych osiągnięć naukowych dotyczących wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością oraz wymiana doświadczeń praktycznych w tym zakresie. Uczestnikami konferencji, oprócz pracowników Zakładu Psychopatologii Dziecka WSE UAM, były naukowczynie z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjaliści – praktycy, doktoranci oraz studenci. W trakcie trwania konferencji wygłoszono 16 referatów.