Data publikacji w serwisie:

Grammarly

Zachęcamy całą społeczność naszego Wydziału do korzystania z programu Grammarly. Program ten sprawdza pisownię i gramatykę języka angielskiego. Z programu można korzystać online lub pobrać go na komputer oraz urządzenie mobilne. Ponadto, z platformy Grammarly można pobrać wtyczkę do przeglądarki internetowej oraz do pakietu MS Office.

Osoby (pracownicy naukowi, dydaktyczni, administracyjni, doktoranci), które nie zgłosili dotychczas chęci korzystania z programu, proszone są o kontakt z prof. UAM dr hab. Michałem Klichowskim.