Data publikacji w serwisie:

Cykliczne polsko-amerykańskie seminarium: "Nowe kierunki w probacji"

W dniu 31 maja 2022 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych odbyło się, organizowane przez Zakład Resocjalizacji cykliczne polsko-amerykańskie seminarium: "Nowe kierunki w probacji". Było to już kolejne spotkanie z przedstawicielami amerykańskiego świata nauki i praktyki. We wcześniejszych edycjach mieliśmy okazję gościć między innymi: prof. Maria Paparozziego z North Carolina University in Peambroke, prof Rogera Guy'a z State Univeristy of New York czy Garego Hinzmana, emerytowanego Dyrektora Six Judical District of Correction Department i Przewodniczącego Amerykańskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.

W tym roku dyskusja podjęta na seminarium koncentrowała się wokół tematu readaptacji społecznej oraz praktyk opartych na dowodach naukowych. Bruce Vander Sanden Dyrektor Six Judical District of Corection Department wygłosił referat dotyczący zasad skutecznego wdrażania praktyk opartych na dowodach naukowych w programy readaptacyjne. Tenette Carlson, oficer probacyjny i koordynator projektów realizowanych przez American Prison Data Systems, przedstawiła zgromadzonym założenia projektu Tech2 Connect Reentry. Głównym jego zadaniem jest rozpowszechnianie oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych wśród byłych skazanych z wiejskich obszarów stanu Iowa dzięki wykorzystaniu technologii IT. Gabe Schaapveld, Kierownik Jednostki Wysokiego Ryzyka zaprezentował program WARN, przeznaczony dla byłych już skazanych, co do których istnieje największe ryzyko powrotu do przestępczości, a podejmowane przez nich zachowania mogą być niebezpieczne. Ostatnie wystąpienie Johna D. Zielke, Kuratora Okręgowego stanu Iowa i wykładowcy akademickiego University of Iowa oraz Mount Mercy University, dotyczyło efektywności wizyt domowych kuratora.

W trakcie spotkania nasi studenci oraz uczniowie XXVIII Liceum Ogólnokształcącego z klasy patronackie o profilu: psychologia i resocjalizacja mieli okazję porozmawiać z naszymi Gośćmi i zadać pytania dotyczące ich pracy.