Data publikacji w serwisie:

Goście z Uniwersytetu w Saragossie na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Wydział Studiów Edukacyjnych, w  ramach współpracy międzynarodowej, m.in. w programie Erasmus+, współpracuje z wieloma europejskimi uczelniami.

W dniu 23 maja 2022 roku na Wydziale gościła delegacja z Uniwersytetu w Sarogossie w Hiszpanii. Gośćmi Wydziału byli Pan prof. Miguel-Angel Benitez-Castro (Prodziekan do Spraw Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych na Kampusie w Teruel Uniwersytetu w Sarogossie) oraz Pani Marisa Fierro Blasco (koordynator ds. międzynarodowych Uniwersytetu w Saragossie. Gości podjęła Pani prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska – Melosik, Prodziekan ds. studiów doktoranckich i współpracy międzynarodowej. W spotkaniu wzięły także udział Pani prof. UAM dr hab. Aleksandra Boroń, Kierownik Pracowni Pedagogiki Porównawczej, dr Marta Kędzia, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych ds. Wymiany Zagranicznej i Praktyk Studentów w Programie Erasmus w latach 2020 – 2021, dr Magdalena Sadowska, obecny Pełnomocnik Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych ds. Wymiany Zagranicznej i Praktyk Studentów w Programie Erasmus oraz mgr Magdalena Biela - Cywka, doktorantka w Zakładzie Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi.

Celem spotkania było omówienie warunków dalszej współpracy między Wydziałem Studiów Edukacyjnych i Wydziałem Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu w Sarogossie w obszarze prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz warunków wymiany międzynarodowej pracowników oraz studentów. W trakcie spotkania Goście mieli także okazję porozmawiać ze studentami Wydziału zachęcając ich do studiowania w Saragossie oraz zapoznali się z działaniami, które na Wydziale podejmowane są na rzecz dzieci z Ukrainy.