Data publikacji w serwisie:

Spotkanie dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku pedagogiki specjalnej

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkanie dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku pedagogiki specjalnej (jednolite magisterskie) dot. prezentacji specjalności do wyboru w dniu 24 marca br. o godz. 16:30 na platformie MS Teams.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3asEG8EcLwxQAVl7DXRJhbJTSXlVcrdOSUIXv-CUw-kgA1%40thread.tacv2/1679307343899?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2243572ea2-553c-4207-b4fd-df2c8b9bf1ec%22%7d

Po spotkaniu, w dniu 31 marca 2023 roku od godz. 18:00 zostanie uruchomiona obowiązkowa ankieta dla studentów w systemie Ankieter, która będzie aktywna do 10.04.2022r. do godz. 20:00