Data wydarzenia:

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2023/2024 dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia
mają spotkanie tylko z Opiekunem Roku,
które odbędzie się 2 października 2023 r. o godz. 13:00
na Wydziale Studiów Edukacyjnych wg poniższego harmonogramu:


Pedagogika I rok II stopnia  w roku akademickim 2023/2024

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i praca z rodziną

opiekun: dr Patrycja Wesołowska

sala 101

bud. D

Pedagogika, resocjalizacja z elementami kryminologii

opiekun: mgr Jacek Jarosz

sala 507

bud. D

Pedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

opiekun: dr Maria Stec

sala 308

bud. D

Pedagogika, poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

opiekun: dr Joanna Nawój-Połoczańska

sala 513

bud. D

Pedagogika, resocjalizacja nieletnich

opiekun: dr Katarzyna Pawełek

sala 113

bud. D