Data wydarzenia:

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2023/2024 dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia i V-letnich jednolitych magisterskich

DS1R

W dniu 2 października 2023 roku odbędzie się na WSE UAM Dzień Studenta I roku studiów stacjonarnych I stopnia i V-letnich jednolitych magisterskich wg poniższego harmonogramu:

 • godz. 9:00 – 10:00 ul. Szamarzewskiego 89, Aula, budynek D dla:
  Kierunku Pedagogika I stopnia, specjalności:

  - doradztwo zawodowe i personalne
  - opiekuńczo – wychowawcza
  - socjoterapia i promocja zdrowia
  - pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych
  - resocjalizacja
  - edukacja medialna i zajęcia komputerowe
 • godz. 10:30 – 11:30 ul. Szamarzewskiego 89, Aula, budynek D dla:
  Kierunku Pedagogika Specjalna:

  - pedagogika specjalna
  - pedagogika specjalna – logopedia
 • godz. 12:00 – 13:00 ul. Szamarzewskiego 89, Aula, budynek D dla:
  - Kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
Wydziałowy Dzień Studenta I roku jest spotkaniem obowiązkowym.

PO SPOTKANIACH W AULI STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW i SPECJALNOŚCI I ROKU SPOTYKAJĄ SIĘ Z OPIEKUNAMI WEDŁUG PONIŻSZEGO PLANU W ZAŁĄCZENIU:
PLIK

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Dzień-Studenta-I-roku-stacjonarne-rozkład-sal-23-24.pdf 25.09.2023 Anita Wróblewska-Perz
PDF
Pobierz PDF Dzień-Studenta-I-roku-stacjonarne-rozkład-sal-23-24.pdf(668.1 KB)