Data wydarzenia:

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2023/2024 dla studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia

W dniu 14 października 2023 roku odbędzie się na WSE UAM Dzień Studenta I roku studiów niestacjonarnych II stopnia
wg poniższego harmonogramu:

  • godz. 9:30 – 10:30 ul. Szamarzewskiego 89, Aula, budynek D dla:
    * Kierunku Pedagogika II stopnia, specjalności:

    - poradnictwo i pomoc  psychopedagogiczna
    - resocjalizacja z elementami kryminologii
    - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Wydziałowy Dzień Studenta I roku jest spotkaniem obowiązkowym.

PO SPOTKANIU W AULI STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW i SPECJALNOŚCI I ROKU
SPOTYKAJĄ SIĘ Z OPIEKUNAMI wg poniższego harmonogramu:Pedagogika II stopnia studia niestacjonarne  - I rok w 2023/2024

 
  
Pedagogika, opiekuńczo – wychowawcza i praca z rodziną

Opiekun: dr Patrycja Wesołowska
Sala  501
budynek  D

Pedagogika, poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

Opiekun: dr Agnieszka Skowrońska-Pućka

Aula
budynek  D

Pedagogika, resocjalizacja z elementami kryminologii

Opiekun: mgr Jacek Jarosz

Sala  101
budynek  D

Pedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Opiekun: prof. UAM dr hab. Anna Jakoniuk-Diallo

Sala  010
budynek  D