Data wydarzenia:

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2023/2024 dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I stopnia i V-letnich jednolitych magisterskich

W dniu 7 października 2023 roku odbędzie się na WSE UAM Dzień Studenta I roku
studiów niestacjonarnych I stopnia i V-letnich jednolitych magisterskich
wg poniższego harmonogramu:

 • godz. 9:30 – 10:30 ul. Szamarzewskiego 89, Aula, budynek D dla :
  * Kierunku Pedagogika I stopnia, specjalności:

  - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  - resocjalizacja
  * Kierunku Pedagogika Specjalna studia V-letnie jednolite magisterskie
  * Kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna studia V-letnie jednolite magisterskie.
 • Wydziałowy Dzień Studenta I roku jest spotkaniem obowiązkowym.
 • PO SPOTKANIU W AULI STUDENCI I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW i SPECJALNOŚCI
  SPOTYKAJĄ SIĘ Z OPIEKUNAMI
  wg poniższego harmonogramu:


W roku akademickim 2023/2024 studia NIESTACJONARNE:

I stopnia - Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

opiekun: dr Łukasz Ratajczak

sala 106

bud. D

I stopnia - Pedagogika, specjalność: resocjalizacja

opiekun: dr Ewelina Silecka-Marek

sala C

bud. E

V-letnie jednolite magisterskie - Pedagogika specjalna

opiekun: dr Beata Tylewska-Nowak

sala 113

bud. D

V-letnie jednolite magisterskie, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

opiekun: Tomasz Przybyła

Aula

bud. D