Data wydarzenia: -

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2022/23 dla studentów I roku studiów niestacjonarnych

Dzień Studenta I roku

15 października 2022 roku

STUDIA NIESTACJONARNE

Spotkania na Wydziale Studiów Edukacyjnych:

  • godz. 10:00 – 12:00 ul. Szamarzewskiego 89, Aula, budynek D dla:

Kierunku Pedagogika II stopnia, specjalności:

  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
  • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
  • resocjalizacja z elementami kryminologii
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Po spotkaniach w Auli studenci wszystkich specjalności I roku II stopnia spotykają się z opiekunami według poniższego planu:

Pedagogika II stopnia

Pedagogika, opiekuńczo – wychowawcza i praca z rodziną

opiekun: dr Agnieszka Kozłowska

sala 501

bud. D

Pedagogika, poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

opiekun: dr Agnieszka Skowrońska-Pućka

Aula

bud. D

Pedagogika, resocjalizacja z elementami kryminologii

opiekun: dr Hanna Karaszewska

sala 512

bud. D

Pedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

opiekun: prof. UAM dr hab. Hanna Kubiak

sala B

bud. E