Data wydarzenia: -

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2022/23 dla studentów I roku studiów stacjonarnych

W dniu 4.10. br. odbędzie się na WSE UAM Dzień Studenta I roku studiów stacjonarnych wg poniższego harmonogramu:

godz. 9:00 – 10:30 ul. Szamarzewskiego 89, Aula, budynek D dla:
Kierunku Pedagogika I stopnia, specjalności:

 • pedagogika; doradztwo zawodowe i personalne
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i praca z rodziną
 • pedagogika; socjoterapia i promocja zdrowia
 • pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych
 • pedagogika; resocjalizacja
 • edukacja medialna i zajęcia komputerowe

godz. 10:30 – 12:00  ul. Szamarzewskiego 89, Aula, budynek D dla:
Kierunku Pedagogika II stopnia, specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • pedagogika; resocjalizacja z elementami kryminologii
 • pedagogika; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • pedagogika; poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • pedagogika; resocjalizacja nieletnich
 • pedagogika; zarządzanie oświatą
 • pedagogika; socjoterapia i promocja zdrowia

godz. 12:00 – 13:30 ul. Szamarzewskiego 89, Aula, budynek D dla:
Kierunku Pedagogika specjalna:

 • pedagogika specjalna
 • pedagogika specjalna – logopedia

godz. 13:30 – 15:00 ul. Szamarzewskiego 89, Aula, budynek D dla:
Kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

PO SPOTKANIACH W AULI STUDENCI WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI I ROKU SPOTYKAJĄ SIĘ Z OPIEKUNAMI WEDUG PONIŻSZEGO PLANU W ZAŁĄCZENIU: PLIK

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Dzien-Studenta-I-roku-stacjonarne-rozklad-sal-1.pdf 3.10.2022 Mikołaj Czajkowski
PDF
Pobierz PDF Dzien-Studenta-I-roku-stacjonarne-rozklad-sal-1.pdf(675.7 KB)