Data wydarzenia:

Seminarium naukowe dla studentów: "Wednesday. Rodzina Addamsów - jako archetyp przemian"

Szanowni Państwo,
zachęcamy do zarezerwowania terminu, gdyż zbliża się bardzo interesujące wydarzenie, organizowane przez jedno z najstarszych kół naukowych na naszym Wydziale. Dyskusja wokół tematu "Wednesday. Rodzina Addamsów - jako archetyp przemian" będzie inicjowała nowy projekt badawczy Studenckiego Koła Naukowego Historii Kultury i Edukacji, pt. "Rodzina a społeczeństwo. Społeczeństwo a rodzina" - a w jego ramach: cykl seminariów ze specjalistami, wyjazdy studyjne, udział w konferencjach, przygotowywanie referatów i publikacje w wysokopunktowanych czasopismach. Perspektywa historyczna i współczesna.Termin: 17.01.2023 r., godz. 18:30.Miejsce: bud. D, pok. 404.