Data wydarzenia:

Seminarium metodologiczne JAKOŚĆ I ILOŚĆ W BADANIACH SPOŁECZNYCH

Poznań, 20 września 2023 r.

WSE UAM, Szamarzewskiego 89 bud. D, sala 508

ORGANIZATOR

Zakład Metodologii Nauk o Edukacji

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Otwarcie seminarium

17:00 – 17:15

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Wystąpienia

17:15 – 19:00


prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
Badania jakościowe i badania ilościowe a wiedza na temat społeczeństwa

prof. UP dr hab. Joanna Łukasik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Wartość konkursów pamiętnikarskich w badaniach nad osobą i zawodem nauczyciela

prof. UŁ dr hab. Sławomir Pasikowski, Uniwersytet Łódzki
Matematyczność w praktykach badań jakościowych

dr Urszula Tokarczyk-Bar, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Zastosowanie badań ilościowych i jakościowych w diagnozie realizacji potrzeb osób z niepełnosprawnościami studiujących na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Tomasz Juńczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Diagnoza zasobowa w psychoterapii systemowej

Dyskusja

19:00 – 19:30

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
SEMINARIUM_METODOLOGICZNE_20.09.2023.pdf 18.09.2023 Mikołaj Czajkowski
PDF
Pobierz PDF SEMINARIUM_METODOLOGICZNE_20.09.2023.pdf(329.7 KB)