Data wydarzenia:

Rocznik Demograficzny – najsmutniejsza polska książka, czyli wyzwania dla pedagogiki

Zapraszamy Członków Społeczności Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM na dyskusję na temat:
“Rocznik Demograficzny – najsmutniejsza polska książka, czyli wyzwania dla pedagogiki”

Czas i miejsce:
wtorek 21 listopada 2023r. , godz. 16:00, sala 508
Wprowadzenie wygłosi prof. UAM Marek Andrzejewski
Wydarzenie jest elementem projektu naukowego pt. „Prawo a demografia” realizowanego przez Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Madla w Budapeszcie oraz Akademię Europy Centralnej w Miszkolcu, w ramach grupy badawczej Europejska Sieć Profesorów Europy Centralnej. Profesor Marek Andrzejewski od trzech lat pracuje w tym zespole i w tym roku przygotował raport pod tytułem: Law and the Demographic Situation of Poland