Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: mgr Justyna Kowalak

Dziekan i Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Justyna Kowalak

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Subkultura hipisów w Stanach Zjednoczonych. Konteksty społeczno-kulturowe i edukacyjne

Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Gmerek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci: prof. UŚ dr hab. Maciej Bernasiewicz (Uniwersytet Śląski),

prof. UWr dr hab. Witold Jakubowski (Uniwersytet Wrocławski)

Obrona odbędzie się dn. 17.03.2023 roku o godz. 10.00, sala 508

Wydział Studiów Edukacyjnych,

ul. Szamarzewsiego 89, Poznań

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece UAM.