Data wydarzenia:

Dyskusja “Współczesne problemy polskiej rodziny”

Zapraszamy Członków Społeczności Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

na dyskusję na temat:

“Współczesne problemy polskiej rodziny”

Czas i miejsce: 16 stycznia 2024r. (wtorek), godz. 14:00, sala 508,

Spotkanie organizuje i poprowadzi dr hab. prof. ucz. Marek Andrzejewski, INP PAN

Wprowadzenie do rozmowy wygłosi

prof. UAM dr hab. Michał A. Michalski z Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Profesor M.A. Michalski jest autorem licznych publikacji na temat rodziny, a w dowód uznania dla Jego dorobku w 2020r. otrzymał odznakę Meritis pro Familia.

Wydarzenie jest elementem projektu naukowego pt. „Prawo a demografia” realizowanego przez Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Madla w Budapeszcie oraz Akademię Europy Centralnej w Miszkolcu, w ramach grupy badawczej Europejska Sieć Profesorów Europy Centralnej. Profesor Marek Andrzejewski od trzech lat pracuje w tym zespole i w 2023r przygotował raport pod tytułem: Law and the Demographic Situation of Poland.