Data wydarzenia:

Zaproszenie do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji „STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH”

Koła Naukowe Edukacji Międzykulturowej, Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży „KRAM” oraz Studenckie Koło Naukowe „Socialis” KULTURA - JEDNOSTKA - PŁEĆ zapraszają do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH, która odbędzie się 18 kwietnia 2024 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Głównym celem wydarzenia jest umożliwienie wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych oraz społecznych, aktywizujących społeczności lokalne w Polsce. Do udziału w Konferencji zapraszamy społeczność akademicką, jak również pracowników instytucji edukacyjnych i społecznych oraz organizacji pozarządowych.

Integralną część Konferencji stanowi prezentacja dobrych praktyk - projektów, będących przykładami inicjowania zmian na rzecz środowiska lokalnego. Wyrażamy głęboką nadzieję, iż zaprezentowane w trakcie wystąpień projekty edukacyjne i społeczne będą stanowić inspirację dla studentów, doktorantów oraz absolwentów UAM do rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji, podejmowania podobnych inicjatyw oraz wdrażania autorskich pomysłów w celu zmiany otaczającej rzeczywistości.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia są dostępne:

http://strefaprojektow.amu.edu.pl/

Poniżej znajduje się program wydarzenia. Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w konferencji!

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Komunikat-nr-1_2024.pdf 21.03.2024 Mikołaj Czajkowski
PDF
Pobierz PDF Komunikat-nr-1_2024.pdf(482.2 KB)
Komunikat-nr-2-_-2024.pdf 12.04.2024 Mikołaj Czajkowski
PDF
Pobierz PDF Komunikat-nr-2-_-2024.pdf(621.4 KB)